25 Фев 2016 ... Ин тавр мавкеи биогеорафия рафтор ва усулхои тадкикотхои ӯро бой мегардонад. ... релефи Замин, гидрология-илм дар бораи обхои хушкӣ ва укёнусхо, иклимшиносӣ-илм дар бораи иклими кураи Замин, хокшиносӣ-илм дар бораи хок ва ландшафтшиносӣ кисми география табии умумӣ ...  全記事  管理者用
Profile

yzaty.ohura.saleyalta.ru

Author:yzaty.ohura.saleyalta.ru

Latest comments

Category

Search form

Display RSS link.

  • 9 Июн 2014 ... Ҷавобҳои саволҳои имтиҳонӣ аз фанни ГЕОГРАФИЯ (шифоҳӣ) қисми I аз 1 то 20 саволнома ..... Нобаробар чойгиршавии сарватхои табии дар кураи замин аз як тараф ба чараёни таксимоти байналхалкии мехнат ва муносибатхи байналхалкии иктисоди имконият медихад, аз тарафи ...

Link

васею пурра менамоем. Дар бораи нохияхои таърихию географии Африка, Амрикои. Лотинй, Аврупой Гарбй ва Шарки Наздик шумо аз географияи материкхо ва укёнусхо бохабаред. Ин нохияхо аз чихати мавкеи географй, шароити таърихй, чойгиршавии ахолй ва ташаккул ёфтани сохахои хочагии халк ...

Friend request form


201704052342471.Осиёи Миёна. Тавсифи умумӣ. Осиёи Миёна вохиди мустакили табии - географӣ хисобида шуда ... ТАВСИФИ ШАРОИТ ВА САРВАТҲОИ ТАБИИ ... МАВКЕИ ГЕОГРАФИ ВА ... укёнусхо ва ... 1.Фанхои таълимии иктисоди-географи ... табии с.1965 бо ... ва укёнусхо чамъ ... 9 Июн 2014 ... Иклими Точикистон дар натичаи таъсири мутакобилаи бисёр омилхои гуногун (масалан, мавкеи чугрофӣ, релеф, радиатсияи офтоб, сиркулясияи атмосфера ...... Каломтарин комплексхои табии табакаи географии, минтикахои табии, укёнусхо ва материкхо шароити табии гуногун доранд. Калимаи география юнонй буда, маънояш тавсифи Замин мебошад. География табиат, ахолй ва хочагии сатх,и кураи Заминро меомузад. Аз ин ру, географияро аз ... х,олати умумй географияи табий ва кисмхои чудогонаи онро илмхои ... инкишоф ва чойгир кардани истехсолот дар мавкеи муайян дар. ГЕОГРАФИЯ. (ГЕОГРАФИЯИ ТАБИЙ). КИТОБИ ДАРСЙ БАРОИ СИНФИ 6. Вазорати маорифи Цумх^урии Тоцикистон. 6а чоп тавсия кардааст. ДУШАНБЕ ...... сурхи баланд, тушисиёх, ва зардчатоб оро дода шудааст. Бо хатхои настаьлики арабй ва хати куфй номхои укёнусхо ва китъахо навишта шудаанд. Дар мухити сертахдиди характери хам табий ва хам сунъидошта амнияти иттилоотиро танхо бо ёрии ... дар хисоббаробаркунихо ва гайра. Дар тичорати сайёхии ватании мо, мутаассифона, интернет мавкеи зарурии ...... Сезий нафакат ба атмосфера, балки ба обхои укёнусхо низ аз тарафи киштихои бо ... Войти Зарегистрироваться · Саволу чавоб аз фани ГЕОГРАФИЯ. Бародарони азиз:Фани География фани бисёр шавковар аст.Агар хохед дар бораи Замин ва системаи Офтоб, маълумот доштабошед,дохил шавед, иштироки шумo хатмист! Присоединиться · Информация о группе · Темы. 1 762. Фото. 318. Асосгузори нлми география кадом олим мебошад? A) Арасту; .... Фурурафтаи Амундсен дар кадоме аз пн укёнусхо чойгпр шудааст? ...... Сохаи кишоварзй дар кадоме аз ин харитахо нишон дода мешавад? A) Харитаи мннтақаи табий;. B) Харитан пклпмй;. C) Харитаи табий;. P) Харитан комплексй. 4 6.


追記を閉じる▲
1.Осиёи Миёна. Тавсифи умумӣ. Осиёи Миёна вохиди мустакили табии - географӣ хисобида шуда ... ТАВСИФИ ШАРОИТ ВА САРВАТҲОИ ТАБИИ ... МАВКЕИ ГЕОГРАФИ ВА ... укёнусхо ва ... 1.Фанхои таълимии иктисоди-географи ... табии с.1965 бо ... ва укёнусхо чамъ ... 9 Июн 2014 ... Иклими Точикистон дар натичаи таъсири мутакобилаи бисёр омилхои гуногун (масалан, мавкеи чугрофӣ, релеф, радиатсияи офтоб, сиркулясияи атмосфера ...... Каломтарин комплексхои табии табакаи географии, минтикахои табии, укёнусхо ва материкхо шароити табии гуногун доранд.

トラックバック
この記事のトラックバックURL
この記事へのトラックバック
 | ホーム | 
Copyright © yzaty.ohura.saleyalta.ru Allrights Reserved.
Template aozora29-l-js by 斎七 @ 虹のもとブログ
Photo by *05 free photo